माहिती – वैश्विक व्हिजन – २०२० ते २०३७ – के. टी. शेलार

ओंकार पठार व्हिजन

ओंकार पठार हा निसर्गाचा अदभूत अविष्कार आहे . या स्थानावरील कार्यासाठी श्री के. टी. शेलार यांनी साधनेतून मांडलेली वैश्विक व्हिजन